Nhận định nào không đúng khi nói văn bản Thời gian là vàng là bàn về một vấn đề đời sống? (NB) A. Bài viết ngắn gọn súc tích

Nhận định nào không đúng khi nói văn bản Thời gian là vàng là bàn về một vấn đề đời sống? (NB)
A. Bài viết ngắn gọn súc tích, thể hiện rõ tình cảm của người viết
B. Người viết thể hiện rõ ý kiến dối với vấn đề cần bàn bạc
C. Trình bày những ý kiến, lí lẽ, bằng chứng cụ thể
D. Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

1 bình luận về “Nhận định nào không đúng khi nói văn bản Thời gian là vàng là bàn về một vấn đề đời sống? (NB) A. Bài viết ngắn gọn súc tích”

  1. Câu A. Bài viết ngắn gọn xúc tích thể hiện rõ tình cảm của người viết. Bài văn nghị luận không cần bộc lộ cảm xúc mà còn có lý luận văn học. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới