ở khổ thơ thứ nhất trăng đc so sánh với hình ảnh nào

ở khổ thơ thứ nhất trăng đc so sánh với hình ảnh nàoViết một bình luận

Câu hỏi mới