Xác định và phân loại số từ trng các câu sau Chúng bay chỉ một đường ra: Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy

Xác định và phân loại số từ trng các câu sau

Chúng bay chỉ một đường ra:

Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy

Trên đầu bay, thác lửa hờn căm!

Trông: bốn mặt, lũy hầm sập đổ

Tướng quân bay lố nhố cờ hangViết một bình luận

Câu hỏi mới