Âm thanh tiếng gà trưa đã gợi lại Những kỉ niệm nào của người cháu – người chiến sĩ ? Tiền những chi tiết hình ảnh khắc họ

Âm thanh tiếng gà trưa đã gợi lại Những kỉ niệm nào của người cháu – người chiến sĩ ? Tiền những chi tiết hình ảnh khắc họa lại kỉ niệm đóViết một bình luận

Câu hỏi mới