BÀI THƠ: MƯA Mưa rơi tí tách Hạt trước hạt sau Không xô đẩy nhau Xếp hàng lần lượt Mưa vẽ tr

BÀI THƠ: MƯA

Mưa rơi tí tách

Hạt trước hạt sau

Không xô đẩy nhau

Xếp hàng lần lượt

Mưa vẽ trên sân

Mưa dàn trên lá

Mưa rơi trắng xóa

Bong bóng phập phồng 

Mưa nâng cánh hoa

Mưa gọi chổi biếc

Mưa rửa sạch bụi

Như em lau nhà.

Mưa rơi, mưa rơi

Mưa là bạn tôi

Mưa là nốt nhạc

Tôi hát thành lời

                     Nguyễn Diệu

Mọi người giúp em làm những yeu cầu sau của bài thơ vs ạ

1 xác định vần nhịp của bài thơ

2 chỉ ra và nêu biện pháp tu từ đc tác giả sử dụng

3 tác giả thể hiện cảm xúc gì qua bài thơ

4 thông qua bài thơ tác giả muốn gửi đến thông điệp gì

1 bình luận về “BÀI THƠ: MƯA Mưa rơi tí tách Hạt trước hạt sau Không xô đẩy nhau Xếp hàng lần lượt Mưa vẽ tr”

 1. 1. Vần thơ:
  – Vân chân: sau-nhau
  – Vần cách: xoá-hoa, rơi-lời
  *Nhịp thơ: 2/2, 1/3
  2.Biện pháp tu từ:
  -Nhân hoá: xô đẩy nhau, mưa vẽ trên sân, mưa dàn trên lá, mưa nâng cánh hoa, mưa gọi chổi biếc, mưa rửa sạch bụi
  -So sánh: Mưa rửa sạch bụi/ Như em lau nhà, Mưa là bạn tôi, Mưa là nốt nhạc.
  – Điệp cấu trúc Mưa là..
  – Liệt kê: những hành động của mưa
  3. Tác giả thể hiện các xúc vui tươi, hân hoan, phấn khởi khi mưa về.
  4. Thông điệp: cần biết yêu thiên nhiên, yêu khung cảnh đất trời.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới