BPTT và tác dụng trong câu thơ sau Cho con ong làm mật Cho con én tung trời Cho dòng sông trong vắt <

BPTT và tác dụng trong câu thơ sau

Cho con ong làm mật

Cho con én tung trời

Cho dòng sông trong vắt

Êm đềm con thuyền trôiViết một bình luận

Câu hỏi mới