Chú lừa thông minh ngôi thứ mấy

Chú lừa thông minh ngôi thứ mấy

2 bình luận về “Chú lừa thông minh ngôi thứ mấy”

 1. Câu chuyện “Chú lừa thông minh” ngôi thứ mấy?
  =>Câu chuyện “Chú lừa thông minh” ngôi thứ 3
  –>Trong câu chuyện, người kể giấu mình, gọi sự vật sực việc hoặc con người bằng tên và không xưng tôi.

  Trả lời
 2. Ngôi thứ 3
  -> Ta thấy trong văn bản ”Chú lừa thông minh” người kể giấu mình, gọi các nhân vật bằng tên gọi của chúng vậy nên đây là ngôi thứ 3.
  #Wang

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới