Có Ý người cho rằng hình ảnh sấm và hàng cây đứng tuổi là hình ảnh ẩn dụ em có đồng ý với ý kiến đó không tại sao t

Có Ý người cho rằng hình ảnh sấm

và hàng cây đứng tuổi là hình ảnh ẩn dụ em có đồng ý với ý kiến đó không tại sao trong bài thơ Sang thu của hữu thỉnhViết một bình luận

Câu hỏi mới