Đặt 1 câu mở rộng thành phần bổ ngữ

Đặt 1 câu mở rộng thành phần bổ ngữ

2 bình luận về “Đặt 1 câu mở rộng thành phần bổ ngữ”

 1. tôm tôm ##$
  nam được điểm tốt khiến ba mẹ rất  hàilòng
  -mở rộng thành phần chủ ngữ:Nam được điểm tốt 
  – từ rất bổ ngữ cho tính từ hài lòng

  Trả lời
 2. Đặt 1 câu mở rộng thành phần bổ ngữ
  → $\text{Hoa được điểm tốt khiến cha mẹ rất vui lòng.}$
  – Mở rộng thành phần $\text{chủ ngữ.}$: Hoa đươc điểm tốt
  – Từ ” rất ” bổ ngữ cho tính từ ” vui lòng “

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới