Đặt 2 câu có phó từ đứng trước danh từ 2 câu có phó từ sau danh từ

Đặt 2 câu có phó từ đứng trước danh từ

2 câu có phó từ sau danh từ

1 bình luận về “Đặt 2 câu có phó từ đứng trước danh từ 2 câu có phó từ sau danh từ”

 1. 2 câu có phó từ đứng trước DT:
  – Đêm khuya cháu vẫn cứ thao thức không ngủ được.
  – Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng
  2 câu có phó từ đứng sau DT:
  – Chúng tôi làm việc có lẽ chưa tốt
  – Con học bài xong rồi
  +) Khái niệm: Phó từ là những từ chuyên đi kèm với động từ hoặc tính từ để bổ
  sung cho động từ, tính từ mà nghĩa nó đi kèm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới