Đề tài của Văn bản “Chất làm gỉ” là

Đề tài của Văn bản “Chất làm gỉ” là

1 bình luận về “Đề tài của Văn bản “Chất làm gỉ” là”

  1. Văn bản Chất làm gỉ
    -Đề tài của Văn bản “Chất làm gỉ” là: những phát minh khoa học được sử dụng trong cuộc sống
    => Văn bản Chất làm gỉ đưa ra những cơ sở khoa học, tác động của chất làm gỉ,  qua đó nhằm ca ngợi trí tuệ của con người, thể hiện ước mơ về một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, không có chiến tranh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới