Em có đồng tình với việc làm của ông chủ khi con lừa bị ngã xuống giếng không? vì sao? (Lừa già ngã xuống giếng)

Em có đồng tình với việc làm của ông chủ khi con lừa bị ngã xuống giếng không? vì sao?

(Lừa già ngã xuống giếng)Viết một bình luận

Câu hỏi mới