Giúp mình với ạ theo em tại sao nên kết hợp miêu tả và tự sự trong một bài văn biểu cảm? Mình

Giúp mình với ạ theo em tại sao nên kết hợp miêu tả và tự sự trong một bài văn biểu cảm? MìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới