Hai chiếc giường ướt một Ba bố con nằm chung Vẫn thấy trống phía trong Nằm ấm mà thao thức Em hãy

Hai chiếc giường ướt một

Ba bố con nằm chung

Vẫn thấy trống phía trong

Nằm ấm mà thao thức

Em hãy viết một đoạn văn ngăn 8-10 câu nêu cảm nhận của em về bài thơ trênViết một bình luận

Câu hỏi mới