Hiện nay giới trẻ đang quay lưng với âm nhạc truyền thống Em có đồng tình với ý kiến trên không? vì sao? Em sẽ khuyên bạn

Hiện nay giới trẻ đang quay lưng với âm nhạc truyền thống Em có đồng tình với ý kiến trên không? vì sao? Em sẽ khuyên bạn điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới