Kể lại câu chuyện ngụ ngôn ” thầy bói xem voi” kh lấy mạng

Kể lại câu chuyện ngụ ngôn ” thầy bói xem voi” kh lấy mạng

1 bình luận về “Kể lại câu chuyện ngụ ngôn ” thầy bói xem voi” kh lấy mạng”

  1.  Năm ông thầy bói muốn xem voi nên chung tiền cho người quản tượng để xem voi.Mỗi thầy sờ vào một bộ phận của con voi mà kết luận nó theo ý mình.Thầy thì bảo”nó sun sun như con đỉa”,thầy lại bảo nó chần chẫn như đòn càn”,thầy thì bảo”nó bè bè như hạt thóc”;thầy lại bảo ”nó sừng sũng như cột đình”;thầy lại cãi”nó tua tủa như cái sểu cùn”.Ai cũng cho mình là đúng,đâm ra đánh nhau toát đầu chảy máu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới