LẬP DÀN Ý bài viết Nghị luận về một vấn đề trong đời sống Trình bày ý kiến phản đối

LẬP DÀN Ý

bài viết Nghị luận về một vấn đề trong đời sống Trình bày ý kiến phản đối

2 bình luận về “LẬP DÀN Ý bài viết Nghị luận về một vấn đề trong đời sống Trình bày ý kiến phản đối”

 1. Mở bài : nêu vấn đề đời sống cần bàn luận và ý kiến phản đối về vấn đề đó”
  Thân bài : 
  – Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận
  – Phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm, lí lẽ, bằng chứng 
  – Nhận xét những tác hại, tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống ( lí lẽ, dẫn chứng )
  Kết bài : Nếu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối

  Trả lời

Viết một bình luận