Nêu nội dụng nghệ thuật của thương người như thể thương thân

Nêu nội dụng nghệ thuật của thương người như thể thương thân

1 bình luận về “Nêu nội dụng nghệ thuật của thương người như thể thương thân”

  1. #tn
    * BPTT : So sánh ( thương người – thương thân )
    * Nội dung :
    → Muốn nhấn mạnh sự yêu thương mọi người xung quanh, mình yêu bản thân như thế nào thì hãy yêu quý người xung quanh mình như thế.

    Trả lời

Viết một bình luận