Nêu ý hiểu của em về ” Anh tuy to lớn nhưng đứng một mình. Còn tôi tuy bé nhỏ, yếu ớt nhưng luôn có hàng ngàn hàng vạn bạn

Nêu ý hiểu của em về ” Anh tuy to lớn nhưng đứng một mình. Còn tôi tuy bé nhỏ, yếu ớt nhưng luôn có hàng ngàn hàng vạn bạn bè đứng cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống chọi gió bão, nên dù gió có to hơn nữa cũng chẳng thể nào thổi đổ chúng tôi”

Cảm ơn trước ạaaViết một bình luận