Sưu tầm ít nhất 1 đoạn thơ 4 chữ và 1 đoạn thơ 5 chữ, tự chỉ ra vần nhịp

Sưu tầm ít nhất 1 đoạn thơ 4 chữ và 1 đoạn thơ 5 chữ, tự chỉ ra vần nhịp

2 bình luận về “Sưu tầm ít nhất 1 đoạn thơ 4 chữ và 1 đoạn thơ 5 chữ, tự chỉ ra vần nhịp”

 1. ***
  Đoạn thơ 4 chữ :
  Kéo cưa lừa xẻ
  Ông thợ nào khỏe
  Về ăn cơm vua
  Ông thợ nào thua
  Về bú tí mẹ.
  -> Vần tréo : vua – thua; xẻ – mẹ
  -> Nhịp 2/2; 3/1
  ***
  Đoạn thơ 5 chữ
  Rằm theo ngoại lên chùa
  Nghe tiếng kinh tiếng mõ
  Xạc xào nghe tiếng gió
  Chốc chốc tiếng chuông khua
  -> Vần tréo : chùa – khua; mõ – gió
  -> Nhịp 3/2; 2/3

  Trả lời
 2. -Thơ 4 chữ:
  Ông tiển ông tiên
  Ông có đồng tiền
  Ông dắt mang tai
  Ông cài lưng khố
  Ông ra chợ phố
  Ông mua miếng trầu
  Ông nhai chóp chép
  -> Vần chân: tiên-tiền, khố-phố
  Nhịp: 2/2
  -Thơ 5 chữ
  Vừa sủa vừa chạy lui
  Giữ nhà cái kiểu đó
  Tối xó bếp ngủ vùi
  Vậy cũng giành chức chó
  -> Vần cách: lui-vùi; đó-chó
  Nhịp: 2/3; 3/2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới