Theo em người cha muốn nói điều gì với con qua 2 cau thơ sau Con ơi đi với cha Trường c

Theo em người cha muốn nói điều gì với con qua 2 cau thơ sau

Con ơi đi với cha

Trường của con phía trước

Không chép mạng nha 5 sao ạViết một bình luận

Câu hỏi mới