Tóm tắt văn bản thầy bói xem voi

Tóm tắt văn bản thầy bói xem voi

2 bình luận về “Tóm tắt văn bản thầy bói xem voi”

  1. Tóm tắt:
    Năm ông thầy bói mù góp tiền biếu người quan voi để cho xem con voi có hình thù thế nào. Mỗi ông sờ một bộ phận của voi. Ông sờ vòi bảo con voi sun sun như con đỉa; ông sờ ngà bảo con voi chần chẫn như cái đòn càn; ông sờ tai bảo con voi như cái quạt thóc; ông sờ chân nói con voi như cái cột đình; ông sờ đuôi lại bảo con voi tun tủn như các chổi sể cùn. Năm ông cãi nhau rồi đánh nhau toác đầu chảy máu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới