Trong câu thơ “nhưng mỗi năm mỗi vắng” từ nào là phó từ

Trong câu thơ “nhưng mỗi năm mỗi vắng” từ nào là phó từViết một bình luận

Câu hỏi mới