Trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh covid 19 có rất nhiều người hoặc sự việc gây nên sự súc động , lan tỏa tích cự tới c

Trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh covid 19 có rất nhiều người hoặc sự việc gây nên sự súc động , lan tỏa tích cự tới cộng đồng . Em hãy liệt kê những người hoặc sự việc gây nên sự súc động đóViết một bình luận

Câu hỏi mới