từ ổi có gieo vần với từ ngõ ko

từ ổi có gieo vần với từ ngõ ko

2 bình luận về “từ ổi có gieo vần với từ ngõ ko”

 1. Từ “ổi” với từ “ngõ” không gieo vần vì từ “ổi” là giấu “hỏi” còn từ “ngõ” là dấu “ngã”
  Mik gửi bn ạ
  $\color{ pink }{No name}$

  Trả lời
 2. Từ ổi có âm “ôi” + dấu hỏi, không có sự liên kết với từ “ngõ” (có âm “o” + dấu ngã).
  Do vậy, từ “ổi” không gieo vần với từ “ngõ”.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới