Viết 1 đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu chủ đề tự chọn trong đó có xử dụng ít nhất 1 câu dùng phép nói giảm nói tránh chỉ rõ v

Viết 1 đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu chủ đề tự chọn trong đó có xử dụng ít nhất 1 câu dùng phép nói giảm nói tránh chỉ rõ và cho biết đó là cách nói giảm nói tránh nào

Ét o ét (。́︿̀。)

1 bình luận về “Viết 1 đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu chủ đề tự chọn trong đó có xử dụng ít nhất 1 câu dùng phép nói giảm nói tránh chỉ rõ v”

  1. Hôm nay cô giáo đã cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Tôi hoàn toàn không làm được bài. Đây đều là kiến thức cô mới dạy hôm qua. Vậy nhưng tôi không kịp ôn tập. Thế là hậu quả xảy đến. Khi về nhà, mẹ hỏi hôm nay đi học vui không, làm bài kiểm tra tốt không. Tôi định không trả lời nhưng sợ mẹ lo lắng. Vì thế tôi đã đành bảo thật là toi làm không tốt lắm. Mẹ không bảo gì cũng không trách mắng. Điều đó càng khiến tôi thấy thêm buồn về mình.
    Nói giảm nói tránh in đậm: không tốt thay vì nói tệ để giảm sắc thái buồn 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới