Viết bài thơ 4 hoặc 5 chữ Không sao chép trên mạng nhé!

Viết bài thơ 4 hoặc 5 chữ

Không sao chép trên mạng nhé!

1 bình luận về “Viết bài thơ 4 hoặc 5 chữ Không sao chép trên mạng nhé!”

 1. Của mik nè : 
     Nghe vẻ nghe ve
     Cái vè lười học
     Ko chịu khó nhọc
     Chả chịu học hành
     
     Trốn tiết lanh quanh 
     Đâm vào điện tử
     Đến lớp thì ngủ
     Bị thầy vẹo tai
     Đến lớp lai zai 
     Ăn này uống nọ
     Bị ghi vào sổ
     Thì ngồi van xin
    Ăn nói linh tinh 
    Bị thầy nhắc nhở
    Đến lớp ngồi thở
    Ôi mình sắp điên
    Trực nhật đến phiên 
    Lại đùn người khác
    Ở nhà lười nhát
    Đến lớp chép bài
   
   Ko biết đúng sai
   Cứ việc ngồi chép
   Đến lúc thầy biết 
   Lại ngồi van xin
  Vì tội ăn xin
  Lên gặp hiệu trưởng 
  Mẹ biết vô xưởng ( xưởng gỗ nha)
  Mua cái roi mây 
  Về nhà biết tay 
  Chuyên mục ăn vụt 
  Mẹ chuyên hay vụt
  Không hụt phát nào
  Hỏi trời tại sao
  Đời tôi thế này
  ai bảo tại mày
  Lười học thì chết 
  Muốn mong Tết đến 
  Luôn được an nhàn 
  Vậy hãy học hành
  Tương lai xán lạn !
    Chúc bạn học tốt
     PNT#2106

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới