Viết bài văn cảm nghĩ về mái trường của em , giúp mik vs ạ mở bài và thân bài , nếu câu hỏi đầu tiên sẽ đc nhận 5 sao và v

Viết bài văn cảm nghĩ về mái trường của em , giúp mik vs ạ mở bài và thân bài , nếu câu hỏi đầu tiên sẽ đc nhận 5 sao và votes ạ ,ko chép mạngViết một bình luận

Câu hỏi mới