Viết bản tường trình về việc đi học trễ do giúp đỡ người khác Gấp ạ, mình cảm ơn nhiều

Viết bản tường trình về việc đi học trễ do giúp đỡ người khác

Gấp ạ, mình cảm ơn nhiều

2 bình luận về “Viết bản tường trình về việc đi học trễ do giúp đỡ người khác Gấp ạ, mình cảm ơn nhiều”

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
    
              BẢN TƯỜNG TRÌNH
  Kính gửi:……….
  Em tên là… 
  Lớp 7… Trường THCS…
  Hôm nay, em viết bản tường trình này để thuật lại sự việc đi học muộn như sau:
  Hôm nay, em dậy trễ gần sát giờ học nên vội vàng chuẩn bị, sau đó chạy đến trường. Đang đi trên đường, em gặp một người khó khăn , mà đường vắng nên không ai giúp. Nên em đã ở lại giúp đỡ người đó, thành ra đi học muộn ạ.
  Em viết bản tường trình này không muốn kể công giúp đỡ người khó khăn mà trường trình lại việc em đi học trễ ạ. 
  Chữ kí người viết

  Trả lời
 2.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  …………., ngày… tháng… năm……
  BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC ĐI HỌC MUỘN
  Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A
  Tên em là:…………………….. Học sinh lớp: 7A
  Trường: THCS……..
  Nội dung tường trình: Do tối hôm qua, em thức khuya để xem phim nên sáng nay em đã thực dậy muộn dẫn đến việc đi học muộn 10 phút. Em đã nhận ra khuyết điểm của mình là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới thầy cô và các bạn. Vì vậy, em viết bản tường trình này để xin thầy cô và các bạn tha lỗi cho em, giúp đỡ em tiến bộ hơn trong thời gian tới. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm. Nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của thầy cô và của lớp đề ra.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Người làm tường trình
  (Ký và ghi rõ họ tên.)

  Trả lời

Viết một bình luận