Vừa cứng vừa đen dài một thước Một đầu toe toét một đầu tròn Lên xuống vào ra nhờ tay búa

Vừa cứng vừa đen dài một thước

Một đầu toe toét một đầu tròn

Lên xuống vào ra nhờ tay búa

Dẫu rằng chắc mấy cũng phải thua

Là gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới