YÊU CẦU : Vết thân bài :Phát biểu cảm nghĩ về một người thân của em. LƯU Ý :không quá chi tiết,không chép mạng viết

YÊU CẦU : Vết thân bài :Phát biểu cảm nghĩ về một người thân của em.

LƯU Ý :không quá chi tiết,không chép mạng viết dài vừa thôi ạViết một bình luận

Câu hỏi mới