PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: TIẾNG THU (Lưu Trọng Lư) Em không nghe mùa thu d

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
TIẾNG THU (Lưu Trọng Lư)
Em không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
hình ảnh kẻ chinh phu
trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
lá thu kêu xào xạc,
con nai vàng ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô?
(Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học 2000, tr.289)
Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em lựa chọn cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 vào bài làm. Với câu 9, 10 các em tự viết phần trả lời vào bài.
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A.Tự do B. Lục bát C. Bốn chữ D. Năm chữ
Câu 2. Nhân vật bộc lộ cảm xúc trong bài thơ là ai?
A. Nhân vật em B. Người cô phụ C. Kẻ chinh phu D. Nhân vật trữ tình
Câu 3. Cảm xúc đó chủ yếu hướng về đối tượng nào?
A. Tiếng thu B. Nhân vật em C. Kẻ chinh phu D. Người cô phụ
Câu 4. Ý nào nói đầy đủ nhất phương thức biểu đạt của bài thơ?
A. Biểu cảm kết hợp miêu tả
B. Tự sự kết hợp miêu tả, nghị luận
C. Miêu tả kết hợp tự sự nghị luận
D. Tự sự kết hợp miêu tả, thuyết minh.
Câu 5. Dòng nào nói đúng nhất về đặc điểm gieo vần trong hai khổ cuối của bài thơ ?
A.Vần chân,liền B.Vần chân, cách C.Vần lưng, liền D. Vần lưng, cách
Câu 6. Trong bài thơ có tất cả bao nhiêu từ láy?
A. 2 B.3 C.4 D. 5
Câu 7. Trong câu Lá vàng kêu xào xạc sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. Nhân hoá B. Ẩn dụ C. Hoán dụ D. So sánh
Câu 8. Em hiểu thế nào về từ kẻ chinh phu trong bài thơ?
A. Người đàn ông đi làm ăn xa
B. Người đàn ông đi phu hồ
C. Người đàn ông đi chinh chiến
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9. Em hiểu như thế nào nhan đề Tiếng thu của bài thơ?
Câu 10. viết đoạn văn từ 4-6 dòng nêu cảm nhận của em về bài thơ trêViết một bình luận

Câu hỏi mới