Qua nhân vật tôi và người bố trong văn bản Vừa nhắm măt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần)hãy trình bày ý kiến về lối sống hòa

Qua nhân vật tôi và người bố trong văn bản Vừa nhắm măt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần)hãy trình bày ý kiến về lối sống hòa hợp thiên nhiên của con ngườiViết một bình luận

Câu hỏi mới