sưu tâm các câu ca dao câu thơ , câu văn có sử dụng thành ngữ và gạch chân thành ngữ trong câu đó

sưu tâm các câu ca dao câu thơ , câu văn có sử dụng thành ngữ và gạch chân thành ngữ trong câu đó

2 bình luận về “sưu tâm các câu ca dao câu thơ , câu văn có sử dụng thành ngữ và gạch chân thành ngữ trong câu đó”

 1. [ Sưu tầm ]
  Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
  Này của Xuân Hương mới quệt rồi
  Có phải duyên nhau thì thắm lại,
  Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
                       (Mời trầu, Hồ Xuân Hương)
  —————–
  Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
  Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
  Năm thì mười họa hay chăng chớ
  Một tháng đôi lần có như không
  Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm
  Cầm bằng làm mướn mướn không công
  Thân này ví biết duờng này nhỉ
  Thà trước thôi đành ở vậy xong
                        ( Làm lẽ, Hồ Xuân Hương)
  ——————-
       Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
  Tin sương luống những rày trông mai chờ
        Chân trời góc bể bơ vơ
  Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
        Xót người tựa cửa hôm mai
  Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
        Sân Lai cách mấy nắng mưa
  Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
                      ( Truyện Kiều, Nguyễn Du)

  Trả lời
 2. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$ 
  Sưu tầm các câu ca dao , câu thơ , câu văn có sử dụng thành ngữ và gạch chân thành ngữ trong câu đó là : 
  Bánh trôi nước
  Thân em vừa trắng lại vừa tròn
  Bảy nổi ba chìm với nước non
   Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
  Mà em vẫn giữ tấm lòng son
  (Hồ Xuân Hương)
  $#thomnguyen4116$ 
  Chúc bạn học tốt !!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới