thái độ của cò đối vs an trong bài đi lấy mật

thái độ của cò đối vs an trong bài đi lấy mật

1 bình luận về “thái độ của cò đối vs an trong bài đi lấy mật”

  1. Trả lời:Trong bài “Đi Lấy Mật’,nhân vật Cò có thái độ “lơ là”, không hưởng ứng những cảm xúc của nhân vật An.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới