Thương cha dãi nắng dầm mưa Thương mẹ đi sớm về trưa dãi dầu Làm trai chữ hiếu làm đầu Bánh in bột nếp mua hầu mẹ cho tìm hìn

Thương cha dãi nắng dầm mưa
Thương mẹ đi sớm về trưa dãi dầu
Làm trai chữ hiếu làm đầu
Bánh in bột nếp mua hầu mẹ cho
tìm hình ảnh ẩn dụ tron bài thơ?Viết một bình luận