Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ ” chúng ta ”

Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ ” chúng ta ”

2 bình luận về “Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ ” chúng ta ””

 1. Tùy theo ngữ cảnh thì nghĩa của từ chúng ta có thể hay bằng các từ khác nhau.
  Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ ”chúng ta”: ta, chúng tôi, bọn ta, họ, chúng mày,…

  Trả lời
 2. Từ đồng nghĩa với từ ” chúng ta ”:
  + Chúng tôi
  + Chúng tớ
  + Bọn tớ
  + Bọn tôi
  + Chúng mình
  + Bọn mình
  + Bọn tao
  + Chúng tao
  – Lưu ý: Tùy vào ngữ cảnh để dùng từ
  ——————–
  Khái niệm: Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới