Tìm phó từ trong những trường hợp sau. Các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ nào ? a. Chưa gieo xuông đ

Tìm phó từ trong những trường hợp sau. Các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ nào ?
a. Chưa gieo xuông đất
Hạt nằm lặng thinh.
(Trần Hữu Thung, Lời của cây)
b. Mầm đã thì thầm
Ghé tai nghe rõ.
(Trần Hữu Thung, Lời của cây)
c. Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
(Hữu Thỉnh, Sang Thu)

1 bình luận về “Tìm phó từ trong những trường hợp sau. Các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ nào ? a. Chưa gieo xuông đ”

 1. a, Phó từ: Chưa
  Bổ sung ý nghĩa cho động từ: gieo
  b, Phó từ: đã
  Bổ sung ý nghĩa cho động từ: thì thầm
  c, Phó từ: vẫn
  Bổ sung ý nghĩa cho danh từ: nắng 
  Phó từ: đã
  Bổ sung ý nghĩa cho tính từ: vơi 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới