TLV: Đề mở: Thuyết minh về quy tắc của một hoạt động học tập mà em thấy hiệu quả (vd đọc sách hiệu quả, cách ghi chép bài họ

TLV: Đề mở: Thuyết minh về quy tắc của một hoạt động học tập mà em thấy hiệu quả (vd đọc sách hiệu quả, cách ghi chép bài học…). Thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động thể thao mà em yêu thích. (vd đá bóng, đá cầu, cầu lông, bóng bàn…)Viết một bình luận

Câu hỏi mới