trái nghĩa với vở và nước là gì?

trái nghĩa với vở và nước là gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới