Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ( NLXH )

Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
( NLXH )

1 bình luận về “Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ( NLXH )”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới