trong bài thơ lời ru của mẹ (xuân quỳnh) gửi gắm đến người đọc thông điệp nào? em hãy chỉ ra bptt trong đoạn thơ sau LÚ

trong bài thơ lời ru của mẹ (xuân quỳnh) gửi gắm đến người đọc thông điệp nào?
em hãy chỉ ra bptt trong đoạn thơ sau
LÚC CON NẰM ẤM ÁP
LỜI RU THÀNH GIẤC MỘNG
cứu iemk vs mai thi rồi ạ !!!!!!!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới