trong các từ sau từ nào là từ láy: lặng lẽ, long lanh, rèm rủ, túi bụi, rực rỡ, ú ớ, lau lách

trong các từ sau từ nào là từ láy:
lặng lẽ, long lanh, rèm rủ, túi bụi, rực rỡ, ú ớ, lau láchViết một bình luận

Câu hỏi mới