trong đại dịch covid 19 vừa qua có biết bao tấm gương ,các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.em hãy kể 1 sự việc về

trong đại dịch covid 19 vừa qua có biết bao tấm gương ,các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.em hãy kể 1 sự việc về 1 người chiến sĩ áo trắng mà em biết
giúp em vs

1 bình luận về “trong đại dịch covid 19 vừa qua có biết bao tấm gương ,các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.em hãy kể 1 sự việc về”

 1.          Dàn ý
  Mở bài:
  – Giới thiệuvềngười chiến sĩ áo trắng mà em vô cùng trân trọng.
  – Nêu được sự việc liên quan đến người chiến sĩ đó.
  Thân bài:
  – Gợi lại bối cảnh, câu chuyện liên quan đến người đó
  – Thuật lại nội dung/ diễn biến của sự việc liên quan đến người đó.
  + Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn,…); kết hợp kể chuyện với miêu tả.
  – Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về người chiến sĩ đó.
  Kết bài:
  – Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của em về sự việc.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới