Trong khổ thơ sau có mấy phó từ : Lúa đang thì ngậm sữa Xanh mướt cao ngập đầu Cao nhìn quanh bỡ ngỡ Sao chẳng thấy trường đâ

Trong khổ thơ sau có mấy phó từ :
Lúa đang thì ngậm sữa
Xanh mướt cao ngập đầu
Cao nhìn quanh bỡ ngỡ
Sao chẳng thấy trường đâu ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới