truyện người đàn ông cô độc giữa rừng tác động đến tình cảm của em như thế nào ?

truyện người đàn ông cô độc giữa rừng tác động đến tình cảm của em như thế nào ?

1 bình luận về “truyện người đàn ông cô độc giữa rừng tác động đến tình cảm của em như thế nào ?”

  1. Truyện giúp em hiểu thêm về cuộc sống con người nơi đất rừng U Minh, cũng như đặc điểm tính cách và văn hóa của con người nơi đây.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới