Từ 2 bài thơ Đông giao mùa xuân vá Cặp lá cơm nếp em hãy nêu suy nghĩ củ mình về hình ảnh của người lính trong c

Từ 2 bài thơ Đông giao mùa xuân vá Cặp lá cơm nếp em hãy nêu suy nghĩ củ mình về hình ảnh của người lính trong cuộc sống hiện nay

1 bình luận về “Từ 2 bài thơ Đông giao mùa xuân vá Cặp lá cơm nếp em hãy nêu suy nghĩ củ mình về hình ảnh của người lính trong c”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới