Vì sao con ếch trong truyện Ếch ngồi đáy giếng lại “ngạc nhiên,thu mình lại, hoảng hốt, bối rối”?

Vì sao con ếch trong truyện Ếch ngồi đáy giếng lại “ngạc nhiên,thu mình lại, hoảng hốt, bối rối”?Viết một bình luận