Viết 1 bài văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ: Hạt gạo làng ta Có công các bạn Sớm nào chống hạn Vục mẻ miệng gà

Viết 1 bài văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ:
Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gàu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất
(Giúp e với ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới