viết 1 đoạn văn giới thiệu bài ” dọc đường xứ nghệ ” help !!!!!!!!!

viết 1 đoạn văn giới thiệu bài ” dọc đường xứ nghệ ”
help !!!!!!!!!

1 bình luận về “viết 1 đoạn văn giới thiệu bài ” dọc đường xứ nghệ ” help !!!!!!!!!”

  1. Quan phó Bảng đưa hai người con là Khiêm và Côn đi thăm bạn bè của ông. Qua nhiều vùng đất quê hương, hai người con đã đặt cho ông rất nhiều câu hỏi. Quan phó Bảng đã giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ cho các con. Ông đã giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ cho các con. Ông kể về câu chuyện tình sử Mị Châu – Trọng Thủy, dạy các con là người thì phải biết giữ trọn khí tiết giống như vua Thục Phán. Ông giải thích cho con về hòn Hai Vai, hòn Trống Thủng, núi Cờ Rách. Ông dẫn hai con trai đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, di tích lịch sử của Nghệ An. Ông còn đưa hai con sang Hà Tĩnh, thăm mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Cuộc trò chuyện đã bộc lộ được những phẩm chất riêng biệt của hai người con Khiêm và Côn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới